Енергетика - технологии и съоръжения;
Фирма: ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 
Адрес:   София  1360 кв. Модерно предградие  "Адам Мицкевич" №4 телефон: 02 927 11 11, 925 20 20 
WEB страница:  http://www.technoterm.com  e-mail:  office@technoterm.com  
Технотерм инженеринг ООД е частно дружество, създадено през април 1989г. в София. Повече от десет години фирмата осъществява инженерингова дейност в областта на топлоенергетиката, топлотехниката и горивната техника. Реализираните повече от 300 обекта с единична топлинна мощност до 120 МW се характеризират с висока надеждност, голяма икономичност и екологосъобразност на световно ниво. Повече от 1000 обекта се радват на нашето сервизно обслужване. Непрекъснатото въвеждане на новости гарантира нашият девиз: Топлина с бъдеще! Основните две насоки, в които работи фирмата са промишлени системи и термомаркет, чиято насоченост е към бита. Проектиране,техническа помощ, консултации при изграждане и реконструкция на енергийни обекти.
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.