Електроника;
Фирма: СГК СКАЛА СД Специални клиенти
Адрес:   София  1330 кв. Разсадника  бл.13 вх.Б ап.46 телефон: (02) 820 76 45 факс: (02) 929 19 65
WEB страница:  http://www.sgk-skala.com  e-mail:  office@sgk-skala.com  SGK SKALA е частна Българска компания, основана през 1991 год., създадена от специалисти с повече от 20 годишен опит в теглоизмерването, контрол и автоматизация на индустриални процеси. Комбиниран е интелектуалният потенциал и дългогодишния опит на висококвалифицирани специалисти в областта на проучване, разработка и инженерни решения в областта на непрекъснатите и дискретни процеси в промишлеността, изграждане на интегрирани микропроцесорни системи за контрол и управление.

SGK SKALA произвежда и предлага електронни везни – автомобилни, вагонни, платформени, броячни, лентови, кранови, разходомерни, електронни дозиращи системи, специализирани модули и инсталации, специализиран софтуер за следене и управление. Тя предлага на пазара тензометрични теглоизмервателни датчици от световния лидер TEDEA HUNTLEIGH, контролери за управление на технологични процеси от Британската компания DATA TRACK, кранови везни, динамометри и апаратура от Американската компания MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL.

Модерните Електронни Везни и Дозиращи Системи не се ограничават само с измервателни функции. Днес те играят важна роля при управлението, производството, баланса на суровини и материали за всеки Технологичен Процес.

В сегашното време на информационни технологии и мобилни комуникации SGK SKALA върви в крак с новостите – изгражда локални мрежи, свързани по радиоканал. Основните градивни елементи на мрежата са всякакъв вид средства за измерване – самостоятелни елекронни преобразуватели за измерване на температура, налягане, обем, електрически величини, механични усилия и маса - елекронни автомобилни, вагонни, платформени, броячни, кранови, лентови везни и електронни дозиращи системи.

Качеството и надеждността са безкомпромисни и гарантирани от предлаганото оборудване.

Обобщаващото, което се крие зад наименованието и хората на SGK SKALA, това е:

ТОЧНОСТ, КАЧЕСТВО, НАДЕЖДНОСТ

Електронни автомобилни везни
 • - шахтови/безшахтови - едно/двуплатформени
 • - метални/стоманобетонни платформи
 • - реконструкция на съществуващи механични
 • - типови/специализирани по заявка
Електронни вагонни везни
 • - едно/двуплатформени
 • - стандартно междурелсие/теснолинейки
 • - електромеханични
 • - реконструкция на съществуващи мех. везни
Електронни платформени везни
 • - преносими - до 1 500 kg
 • - стационарни (шахт./безшахт.) - до 15 000 kg
 • - специализирани по заявка - до 200t


Електронни броячни везни
Електронни лентови везни
Електронни дозиращи системи, бункерни, разходомерни, лентови

SGK SKALA предлага софтуер:

За работна станция, следене на складови стопанства, формиране на база данни, изготвяне на счетоводни отчети, единични и обобщени справки. Следене и управление на технологични процеси. Изграждане на локални мрежи.

Модерните Електронни Везни и Дозиращи Системи не се ограничават само с измервателни функции. Днес те играят важна роля при управлението, производството, баланса на суровини и материали за всеки Технологичен Процес.

Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.