Машиностроене;
Фирма: ТЕХНОМИКС ООД Специални клиенти
Адрес:   Пловдив  4003   ул.Победа 51 телефон: 032 96 43 38 факс: 032 96 41 57
WEB страница:  http://www.technomix.bgcatalog.com/  e-mail:  techmix@netvisio.net  
Изключително представителдтво за България на OMAL S.p.A. и Ensigner GmbH и електро и пневмоеденици за автоматизация, VIP вентили-патент на OMAL.
OMAL S.p.A.
Гарантирано качество, надеждност, плътност, минимална употреба на въздух и разнообразна програма от принадлежности заедно с опита, най-високите технологии и най-качествено обслужване на клиентите са

ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Предимства на O M A L - пневмоактуатора
 • Предимства на O M A L - електроактуатора
 • Серия "М Е С И Н Г"
 • Серия "КАРБОНОВА СТОМАНА" и PVC - кранове
 • Принадлежности за П Н Е В М О А К Т У А Т О Р И
 • Серия "Н Е Р Ъ Ж Д А Е М И"
 • Серия "Н Е Р Ъ Ж Д А Е М И"- подходящи за хранително-вкусовата промишленост
 • Б Ъ Т Е Р Ф Л А Й - К Л А П И автоматизирани
 • V I P - В Е Н Т И Л И (пневмо-аксиални)
 • ARES - ВЕНТИЛ С НАКЛОНЕНО ВРЕТЕНО (правоточен вентил)

ENSINGER GmbH
ЕNSINGER - полиамиди

Изискванията към човечеството и пазарите постоянно нарастват.
За осигуряване на растеж важно условие са ИНЖЕНЕРНИТЕ ПЛАСТМАСИ.
Продуктите на фирма ENSINGER позволяват

ИЗПРЕВАРВАНЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ВРЕМЕТО

--------------------------------------------------------------------------------
 • ТЕСАFORМ - полиацетали (РОМ)
 • ТЕСАDUR РЕТ полиетилентерефталат
 • ТЕСАNAT - поликарбонат (органично стъкло)
 • ТЕСАТRON - полифениленсулфиди
 • ТЕСАРЕЕК - полиетеретеркетони
 • SINTIMID - полиимиди
 • ТЕСAFINE - полиетилени
 • Температурна таблица за избор на инженерни пластмаси
 • ENSINGER - инженерни пластмаси
 • за контакт с хранителна среда с/о изисквания на FDA
 • ЕNSINGER - инженерни пластмаси - механични характеристики
 • ЕNSINGER - инженерни пластмаси - термични и електр. характеристики
 • Е N S I N G E R - инженерни пластмаси - химическа устойчивост /табл.1/
 • Е N S I N G E R - инженерни пластмаси - химическа устойчивост /табл.2/
 • ENSINGER - инженерни пластмаси обща информация за предлагани размери по заготовки
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.