РЕЗУЛТАТИ
Брои страници:10     Брой съвпадения: 93
Енергетика - технологии и съоръжения;
   
 
61. ЕНЕРГОМОНТАЖ-ЗАПАД АД
  Кратко описание:  Монтаж, реконструкция, ремонт и сервизно обслужване на съоръжения по машинно-технологичната и електрическата част, както и контролноизмервателни прибори и автоматика
  Адрес:   София  1000   ул.Самоков 11А 
телефон: 02 72 35 61 факс: 02 72 25 01
 
   
  Брой съвпадения: 1  
   
Енергетика - технологии и съоръжения;
   
 
62. ЕНЕРГОМОНТАЖ ВН АД
  Кратко описание:  Монтаж, реконструкция и ремонт на съоръжения по машинно-технологичната и електрическата част и контролно-измерителни прибори и автоматика на различни видове обекти
  Адрес:   Варна  9000   ул.Младежка 39 
телефон: 052 45 36 65 факс: 052 44 59 72
 
   
  Брой съвпадения: 1  
   
Енергетика - технологии и съоръжения;
   
 
63. ЕНЕРГОИНВЕСТ РЕМОНТНА КОМПАНИЯ АД
  Кратко описание:  Ремонт, реконструкция и модернизация на електропроизводствени мощности, топлофикационни системи, електрообзавеждане на промишлени предприятия и в комуналния сектор
  Адрес:   Враца  3000   Западна индустриална зона, п.к.248 
телефон: 092 414 85 факс: 092 414 85
 
   
  Брой съвпадения: 1  
   
Енергетика - технологии и съоръжения;
   
 
64. ЕНЕРГО ПРО АД
  Кратко описание:  Експлоатация на водни електроцентрали
  Адрес:   София  1000   ул.Московска 21, ет.1 
телефон: 02 980 75 10 
 
   
  Брой съвпадения: 1  
   
Енергетика - технологии и съоръжения;
   
 
65. ЕНЕРГИЯ - МАРВАКОВ СД
  Кратко описание:  Доставка и производство на електроагрегати, автоматизиране, монтаж, сервиз. Автоматични задвижвания за гаражни и двойни врати. Внос на дизелови двигатели и резервни части
  Адрес:   София  1700   ул.Проф.Кирил Попов 51 
телефон: 02 962 14 95 факс: 02 962 14 95
 
   
  Брой съвпадения: 1  
   
Енергетика - технологии и съоръжения;
   
 
66. ЕКИ 96 АД
  Кратко описание:  Проучване, проектиране, консултантски услуги и инженерингова дейност по електронергийни обекти
  Адрес:   София  1202   ул.Васил Главнинов 5 
телефон: 02 32 20 24 факс: 02 931 17 67
  Email:   bbke-bg@mb.bia-bg.com  
 
   
  Брой съвпадения: 1  
   
Енергетика - технологии и съоръжения;
   
 
67. ГРАНИТОИД АД
  Кратко описание:  Производство и продажба на електроенергия и различни съпътстващи дейности
  Адрес:   София  1000   пл.Народно събрание 12, ет.5 
телефон: 02 987 27 21 
 
   
  Брой съвпадения: 1  
   
Енергетика - технологии и съоръжения;
   
 
68. БЪЛГАРСКИ ЕКО-ЕНЕРГИИ АД
  Кратко описание:  Различни видове дейности, свързани със съоръжения за енергийно произвдство и продажба на електроенергия
  Адрес:   София  1612   бул.Цар Борис III 126 
телефон: 02 955 53 20 
 
   
  Брой съвпадения: 1  
   
Енергетика - технологии и съоръжения;
   
 
69. АЛФАЮНИОН АД
  Кратко описание:  Инженеринг и ремонтна дейност в областта на енергетиката, промишленото и гражданското строителство
  Адрес:   Русе  7000   ул.ТЕЦ-Изток 5 
телефон: 082 45 51 38 факс: 082 45 20 73
 
   
  Брой съвпадения: 1  
   
Енергетика - технологии и съоръжения;
   
 
70. ТЕХЕНЕРГО АД
  Кратко описание:  Пълен инженеринг на горивни уредби, системи за управление и контрол на факела, телемеханика, тръбопочистване, антикорозионни покрития, производство на енергиино оборудване, режимно-технологична дейнос...
  Адрес:   София  1202   ул.Козлодуй 14 
телефон: 02 31 00 93 факс: 02 931 17 38
 
   
  Брой съвпадения: 1  
   
Страници: <<Предишна  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  7 [8]  [9]  [10]  Следваща>>
Време:2.3594801425934 секунди
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.